• JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

BelépésCímlap
TANÉVNYITÓ 2019/2020 tanév PDF Nyomtatás E-mail
2019. október 05. szombat, 17:10

 

 

  „Itt van az ősz, itt van újra…”

 

           Iskolánkban már több éves hagyománya van annak, hogy a tanévet a 2. osztály nyitja műsorával. Így történt ez az idén is, szeptember 2-án. 7 szavalni szerető másodikos kisdiák megkapta a tanévnyitó ünnepségre szóló versét még a nyári szünet alatt. Augusztus utolsó hetében pár alkalommal ők már „iskolába jártak”. Csiszolgattuk, próbáltuk a kis műsorunkat a nagy napra. A tanulók derekasan helyt álltak, amiért osztályfőnökként nagyon büszke voltam rájuk. Természetesen a jól végzett munkáért „fizetség” is járt. Minden szereplő gyereket (Benczi Nikolasz, Mondom Emma, Nagy Zsófia, Pap Vivien Jázmin, Spitzmüller Szimonetta, Szűcs Bianka, Torma Bálint) osztályfőnöki dicsérettel jutalmaztam.

     Ezúton is megköszönöm a szülők közreműködését, valamint iskolánk minden tanulójának és pedagógusának sikerekben, örömteli pillanatokban gazdag boldog új tanévet kívánok! :)

                                                                                                  Szőllősi Valéria

                                                                                                    osztályfőnök

<-- Képek -->

 

 
Digitális témahét 5.nap PDF Nyomtatás E-mail
2019. április 11. csütörtök, 19:43

Digitális témahét 5.nap

 

A témahét utolsó foglalkozásán a robotoké volt a főszerep. Iskolánkban szakkör formájában több tanuló is belekostolhatott a robot programoz világába. A projekt tervezésénél fontos szempont volt hogy még többen ismerkedjenek meg a programozás alapjaival. A foglalkozáson a diákok megismerték a robot részeit és a mozgatásukhoz szükséges motorvezérléseket. Az egyszerű példáktól haladtunk a nehezebb feladatok felé. Az óra célkitűzése  matematikai feladatok megoldása a robotok segítségével. Egy bizonyos alakzat körbejárása különböző motorvezérlési beállításokkal. pl.:

 

 

A tanulók élvezték az újfajta  feladatmegoldásokat. Sikerélményekkel új ismeretekkel gazdagodva fejlesztették digitális kompetenciájukat, problémamegoldó képességüket, logikus -algoritmikus gondolkodásukat, kreativitásukat, együttműködésüket, magasabb rendű gondolkodási készségüket.

 

 
Digitális témahét 4.nap PDF Nyomtatás E-mail
2019. április 11. csütörtök, 19:04

Digitális témahét 4.nap

 

A projekt 4.napján az ovisok látogattak el hozzánk. A digitális témahét tematikájába illeszkedően a gyerekek megismerkedtek az interaktív tábla alap funkcióival, tablet használatával és a lego új felhasználási területeivel. A gyerekek három csoportban oldottak meg feladatokat. A feladattípusok a csoportokban azonosak voltak. A megoldásukhoz más-más eszköz állt a rendelkezésükre. pl.:

Smart tábla - mértani testek körülöttünk csoportosítás

 

 

Lego asztal - lego alkatrészek felismerése csoportosítása

 

Tablet - Ovis oktató applikáció - alakzatok felismerése és rendszerezése

 

Összesen 11 feladatot oldottak meg körforgás szerűen. Különböző képességek fejlesztése valósult meg a foglalkozáson: színismeret, formaállandóság, téri tájékozódás, matematikai és logikai gondolkodás fejlesztése és ami a legjobban elnyerte tetszésüket az a digitális eszközök világa. 

 

 
Digitális témahét 3.nap PDF Nyomtatás E-mail
2019. április 10. szerda, 20:29

 

 

 

3. nap

A Digitális Témahét 3.napján az iskolánkban működő Sulixerver szolgáltatásait kihasználva egy rendhagyó angol órán vehettek részt tanulóink.

A Sulixerver felhasználási lehetőségei közül a feladatok kiosztása és összeszedése a hálózaton keresztül biztosította az óra végi ellenőrzést, visszajelzést.

A működési elve a következő:

1. Tanárként bejelentkezni a Sulixerver webes felületére -> a Feladatok ikonra kattintva majd a Fájl szétküldése fülre

2. Kiválasztjuk a termet és az osztályt, akinek ki kívánjuk osztani a dokumentumot

3. Létrehozunk egy Import alatti almappát

4. kiválasztjuk a megosztani kívánt forrásszöveget

5. kattintás a Fájl szétküldése gombra

A diákok megnyitják az Import mappában létrehozott almappát, amiben a megoldandó feladatot találják. A kész feladatot a Mappáim a Sulixerveren Export almappájában található feladatnak megfelelő almappába mentik.

A feladatok beszedése: Feladatok-> Fájlok összegyűjtése fülre.

A diákokat rendkívül motiválta ez a tanulási forma, melyben a feladatokat a Sulixerveren keresztül kapták meg.

Az órán alkalmazott informatikai eszközök és a hozzájuk kapcsolódó szerverkörnyezet nemcsak a tanulóinkra, de az angol órát tartó pedagógusra is pozitív hatással volt.

 

 
Digitális témahét 2.nap PDF Nyomtatás E-mail
2019. április 09. kedd, 18:07

Digitális kompetencia fejlesztése a matematikatanítás során 

2.nap 

A digitális témahéten tanulóink egy rendhagyó matematikafoglalkozáson vettek részt, ahol a tantárgyban szerzett ismereteiket, logikájukat és kreativitásukat kellett előhívni a feladatok megoldása során.

Az óra első részében egy online programmal, a Kahoot.com oldalon elérhető feladatszerkesztő segítségével készített kvíz játékkal ismerkedhettek meg a diákok. A kérdések megválaszolásához egy kód segítségével online válaszadásra volt lehetőségük saját számítógépükről. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy nevet válasszanak maguknak, és a megoldás helyességét, valamint a gyorsaságot pontozva rangsort állít fel a versenyző diákok között. Mivel a foglalkozáson több évfolyam tanulói vettek részt, ezért a logikára és a gondolkodási képességekre épült a feladatsor.

Az óra második felében a Műszaki Kiadó A problémamegoldás tanulható (MK-6185-9) című interaktív CD-ROM segítségével a szöveges feladatok megoldásának lehetőségeivel, stratégiáival ismerkedhetett meg a csoport. Az animációk, a játékok és az érdekes képek élményszerűvé tették a matematikát még azoknak a diákoknak is, akiknek nem ez a kedvenc tantárgyuk.

A játékos tanulás során jól érezték magukat a gyerekek, betekintést nyerhettek a digitális világ ezen területére is.

 

 
Digitális témahét 1.nap PDF Nyomtatás E-mail
2019. április 08. hétfő, 21:23

A Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, AMI tanulói az országosan meghírdetett Digitális Témahét programsorozatában vesznek részt 2019. április 8-12. között A projektünkben kiemelt figyelmelt fordítotunk a digitális technológia alkotó használatára és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére. A foglalkozásokon az ovis és a felső tagozat 6-7-8. osztályos tanulói vesznek részt.  

1.nap

Egy rendhagyó informatika óra keretében az Imagine Logo ismétléses utsítás elsajátítását kooperatív technikák alkalmazásával tettük változatosabbá. Az órát irányított csapatalakítással kezdtük, amiben mindenkinek szerepet kellett vállalnia a hatékony együttműködés jegyében. Közösen átismételtük az algoritmus fogalmát a smart tábla használatával. Ezután szóforgó írásban (kerekasztal) alaputasítások átismétlése következett. Az óra fő anyagát Szakértői mozaikon keresztül oldottuk meg. A csoport tagjai A, B, C kártyák kihúzásával külön asztalhoz ültek és a kapott feladatott megoldották. A végén mindenki visszaült a saját csoportjához és megtanították az adott alakzat programkódját.

 A tanulók motiváltan és örömmel vettek részt a foglalkozáson!

 

 

 

 

 
KAFFEE projekt tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail
2019. március 19. kedd, 23:04

 

A teljes pályázat anyaga:  ---> Letöltés <---

 
Intézményvezetői pályázat kiírás PDF Nyomtatás E-mail
2019. február 25. hétfő, 20:07

 

Emberi Erőforrások Minisztere

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Intézményvezető (magasabb vezető)

 

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16 - 2024.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4515 Kék, Rákóczi utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) , a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve vagy főiskola/egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
 • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kántor Anikó nyújt, a 06-45-795-260 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Kisvárdai Tankerületi Központ 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/149/00403-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola- Intézményvezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • Intézmény honlapja - 2019. február 25.
 • Kisvárdai Tankerületi Központ honlapja - 2019. február 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Kisvárdai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kisvarda honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019.02.25.

 

        Letölthető --->Pdf<--- formátumban.

 
OVISOK AZ ISKOLÁBAN PDF Nyomtatás E-mail
2018. december 25. kedd, 19:06   November 30-án egy Mikulásváró összejövetelt rendeztünk a nagycsoportos óvodások részére. Izgatottan készültünk a 4. osztályos gyerekekkel: feldíszítettük a termet, rénszarvast és Mikulást színeztünk, fenyőfát ragasztottunk. Igyekeztünk minél ünnepélyesebbé varázsolni a tantermünket. Éppen olvasás óra volt, amikor ismerős zaj ütötte meg a fülünket. Jönnek az ovisok! – örvendeztek a gyerekek. Nemsokára be is tódult az osztályunkba a sok kis apróság. Elfoglalta mindenki a helyét, s megkezdtük a munkát. Egy gyönyörű Mikulás csizmát készítettek az óvodások a negyedikesek segítségével. Mindenki nagyon büszkén mutatta az elkészült remekművet. A munka után megvendégeltük a gyerekeket egy kis csokival és almalével. Közben összegyűltek az alsó tagozatosok, és egy jót beszélgettek egymással az ismerősök, a barátok, a testvérek.

Remekül eltelt ez az egy óra. Mindenki jól érezte magát.

Soós Lászlóné tanító néni

 
Labdarúgás 2018 PDF Nyomtatás E-mail
2018. december 25. kedd, 18:51

 

A Kisvárdai Tankerületi Központ több korcsoportban is labdarúgó tornát szervezett a tankerülethez tartozó iskolák diákjai számára. Iskolánk a III. korcsoportban adta le nevezését. A Kemecsén megrendezésre került kiskörzeti döntőt magabiztosan három nyert mérkőzéssel zárták tanulóink.

 

  

Beszterec, Vasmegyer, Kemecse csapatánál bizonyultunk jobbnak, és így a Gyulaházi döntőben képviseltük a körzetünket. 2018.november 29-én került sor a nyolc körzet legjobbjainak a csatájára. A csoportmérkőzéseket követően lehetőségünk nyílt a harmadik helyért küzdeni, de a Nyírkarásziak egy szerencsés góllal megszerezték a győzelmet és az ezzel járó III. helyet. Így a Tankerületi Központ iskolái (40 iskola) közül a Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, AMI tanulói a IV. legjobbak lettek.

 

A hagyományosan megrendezésre kerülő Diákolimpia IV. korcsoportos Futsal körzeti döntőjében, egy erős mezőnyben, a IV. helyen zártak tanulóink.

 

 

 

Gratulálunk a résztvevő tanulóknak!

 

Felkészítő pedagógusok: Mizsák Csaba

                                     Sebestyén Attila 

 
Éremeső PDF Nyomtatás E-mail
2018. december 25. kedd, 18:37

Nem hagyományos női sport, de iskolánkban a lányok kiemelkedő eredményeket érnek el Kyokhushin karatéban.

Vengrinyák Petra 2. osztályos tanulónk kátában I., kumitéban III. helyezést ért el. 

Az Orosz-lányok már az elmúlt tanévben is nyerték a fényesebbnél fényesebb érmeket, s nem volt ez másképp most sem. A nyíradonyi versenyen

Diána küzdésben I. és II., kátában III. lett. 

Testvére, Dorina kátában és küzdésben is a legjobbnak bizonyult korcsoportjában.

Debrecenben az országos versenyen a lányok III. helyezést értek el.

 

Gratulálunk!

 
«ElsőElőző12345678910KövetkezőUtolsó»

4. oldal / 17
Copyright © 2024 Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Minden jog fenntartva.

Névnap

Ma 2024. június 17., hétfő, Laura, Alida és Alina napja van. Holnap Arnold és Levente napja lesz. Sok boldogságot kívánunk!

Iskolánk névadója

Szavazás

Miből szeretnétek többet látni weboldalunkon?
 

RSS link