Címlap Pedagógiai alapelveink
Pedagógiai alapelveink PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   

 

Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása


A Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő - oktató munkájukban az alábbi felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni:

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.

Ennek keretében:

 • gyermekszereteten alapuló, gyermeki jogokat tiszteletben tartó, gyermekközpontú pedagógia megvalósítása,
 • biztosítjuk és működtetjük a demokratikus fórumokat, melyeken a tanuló szabadon véleményt nyilváníthat,
 • minden tanuló számára biztosítjuk, hogy egyéni képességeiknek megfelelően felkészítjük a következő iskolafokra,
 • hangsúlyozzuk a kötelességek és a jogok egyensúlyának fontosságát,
 • minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulati segítségére, tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban,
 • a tanulók kompetenciájának fejlesztése,
 • az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:

*tanuló és tanuló,
*tanuló és nevelő,
*szülő és nevelő,
*nevelő és nevelő között.

 

Ennek érdekében:

 • a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt,
 • iskolánk olyan - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó - ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben,
 • az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk,
 • fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni és csoportos tanulás módszereit,
 • szeretnék elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen,
 • törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre,
 • segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat,
 • törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására,
 • szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet,
 • A tanulók olyan tudást szerezhessenek, amelyeket a mindennapi életben jól hasznosíthatnak.Oldal megosztása

 
Copyright © 2024 Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Minden jog fenntartva.

Névnap

Ma 2024. április 19., péntek, Emma napja van. Holnap Tivadar napja lesz. Sok boldogságot kívánunk!

Iskolánk névadója

Szavazás

Miből szeretnétek többet látni weboldalunkon?
 

RSS link